17 november 2023

Startbijeenkomst pilot Eemvallei

Op 17 november 2023 kwam een groep van toegewijde boeren uit 7 aaneengesloten gemeenten rondom Amersfoort samen, om een veelbelovende start te maken met het Integrale Regionale Voedsel Strategie (iRVS). Tijdens deze startbijeenkomst stond het elkaar beter leren kennen centraal. We waren vereerd om de boeren persoonlijk hun banners te overhandigen, een symbool van hun betrokkenheid en toewijding aan het project. De bijeenkomst werd verder verrijkt door de bijdrage van Ron Methorst, die werkt aan de ontwikkeling van de BoerenBoom. Dit model biedt een unieke kijk op de huidige staat van een boerderij, en projecteert de groei over één en vijf jaar.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben reeds keukentafelgesprekken plaatsgevonden, waarbij boeren de kans kregen om kennis te maken en zich te committeren aan het project. Deze startbijeenkomst legde de basis voor de volgende fase, waarin de boeren in het voorjaar van 2024 een uitwerking van de BoerenBoom en een concreet BoerenPlan zullen uitwerken. Deze plannen zullen gericht zijn op het toekomstbestendig ontwikkelen van hun bedrijven, met focus op thema’s als boer-burger verbinding en lokale voedselproductie.

De bijeenkomst was niet alleen informatief, maar ook bijzonder vruchtbaar voor het smeden van nieuwe samenwerkingen. De energie en het enthousiasme waren voelbaar; een bewijs dat wanneer boeren samenwerken, er geweldige dingen kunnen gebeuren. Deze bijeenkomst is slechts het begin van wat we zien als een bloeiende toekomst voor de agrarische sector in onze regio. We kijken uit naar de groei en ontwikkeling die deze groep gedreven boeren zal doormaken en de positieve impact die zij zullen hebben op onze gemeenschap en het lokale voedselsysteem.

Volg ons voor meer updates over dit inspirerende project en de reis van onze boeren naar een duurzamere toekomst.

word één van ONS

Volg ons op socials, meld je aan voor de nieuwsbrief, daarmee maak je de beweging direct sterker en steun je onze missie om boeren toekomstperspectief te geven en de burger eerlijk eten.  

Adres

Bisschopsweg 7
3752 LK
Bunschoten-Spakenburg

Email

contact@onsvoedsellandschap.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland