Ron

Van Zandbrink

We werken samen met de natuur op ons biologisch melkveebedrijf aan producten die rechtstreeks aan burgers verkocht kunnen worden. 

Op onze boerderij werken we samen met de natuur en geven we zoveel mogelijk ruimte aan natuurlijk gedrag van dieren. We verkopen onze producten rechtstreeks aan burgers.

Welkom op boerderij ‘Tussen De Hagen’, waar er sinds 1997 met hart en ziel wordt gewerkt aan biologische landbouw. Onze toewijding aan de natuur begint bij de bodem; we zijn trots op onze vruchtbare percelen, waarvan de organische stof nu gemiddeld 6% bedraagt. Dit is het resultaat van jarenlange zorgvuldig bodembeheer. Door o.a. het gebruik van vaste mest en het bevorderen van veel weidegang op onze omliggende percelen. Wij geloven dat het verbeteren van het gewas begint bij het verbeteren van de bodem. Dit doen we door innovatieve manieren, zo gaan de kippen achter de koeien aan wat bijdraagt aan een rijkere biodiversiteit en een gesloten kringloop op onze boerderij.

Boerderij tussen de Hagen

Wim en Thecla zijn de derde en Ron met zus Rianne zijn de vierde generatie op de Boerderij. Wim en Thecla werken samen vanaf 1991 aan de boerderij. We wilden graag de band met de koeien houden in plaats van groter en groter groeien. Ook vonden we het belangrijk om antibioticum op het vee te beperken en geen bestrijdingsmiddelen op het land te gebruiken.

Op onze boerderij werken we samen met de natuur en geven we zoveel mogelijk ruimte aan natuurlijk gedrag van dieren. We verkopen onze producten rechtstreeks aan burgers.

De BoerenBanner 

De BoerenBanner toont trots wie de boer is, welke activiteiten plaatsvinden, en het beheerde land. Het benadrukt de boer als beheerder van het landschap en drager van de gebiedsidentiteit. 

 

28,5 hectare in gebruik

Hiervan is 43.5 hectare in eigendom.

105 melkkoeien en 26 jongvee

Verschillende rassen, namelijk: Holstein, Fleckvieh, Zweeds Roodbont, Montbeliarde, Jersey

180 kippen en 15 hanen

Op onze moestuin met Joel hebben meer dan 100 eetbare groenten en kruiden die via wekelijkse bestellingen worden opgehaald door gezinnen of bezorg bij restaurants

120 notenbomen

Sinds 2019 zijn we gestart met agroforestry op 3.5 ha.

word één van ONS

Volg ons op socials, meld je aan voor de nieuwsbrief, daarmee maak je de beweging direct sterker en steun je onze missie om boeren toekomstperspectief te geven en de burger eerlijk eten.  

Adres

Bisschopsweg 7
3752 LK
Bunschoten-Spakenburg

Email

contact@onsvoedsellandschap.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland