Selecteer een pagina

Ron

Van Zandbrink

We willen mensen stimuleren om samen weer onderdeel van het voedselsysteem te worden, dus samen produceren, verwerken en eten

E

Meer Weten?

Wie is de boer achter het product?

Op onze boerderij werken we samen met de natuur en geven we zoveel mogelijk ruimte aan natuurlijk gedrag van dieren. We verkopen onze producten rechtstreeks aan burgers.

Welkom op boerderij ‘Tussen De Hagen’, waar er sinds 1997 met hart en ziel wordt gewerkt aan biologische landbouw. Onze toewijding aan de natuur begint bij de bodem; we zijn trots op onze vruchtbare percelen, waarvan de organische stof nu gemiddeld 6% bedraagt. Dit is het resultaat van jarenlange zorgvuldig bodembeheer. Door o.a. het gebruik van vaste mest en het bevorderen van veel weidegang op onze omliggende percelen. Wij geloven dat het verbeteren van het gewas begint bij het verbeteren van de bodem. Dit doen we door innovatieve manieren, zo gaan de kippen achter de koeien aan wat bijdraagt aan een rijkere biodiversiteit en een gesloten kringloop op onze boerderij.

Familie

Van Zandbrink

Wim en Thecla zijn de derde en Ron met zus Rianne zijn de vierde generatie op de Boerderij. Wim en Thecla werken samen vanaf 1991 aan de boerderij. We wilden graag de band met de koeien houden in plaats van groter en groter groeien. Ook vonden we het belangrijk om antibioticum op het vee te beperken en geen bestrijdingsmiddelen op het land te gebruiken.

Sinds 1997 Biologisch

over de boerderij

64.5 hectare in gebruik

Hiervan is 43.5 hectare in eigendom.

105 melkkoeien en 26 jongvee

Verschillende rassen, namelijk: Holstein, Fleckvieh, Zweeds Roodbont, Montbeliarde, Jersey

180 kippen en 15 hanen

We hebben een mobiele kippenkar die als het kan achter de koeien aan gaat, zodat de kippen kunnen scharrelen. 

120 notenbomen

Sinds 2019 zijn we gestart met agroforestry op 3.5 ha.

Wat is ons boerenplan?

Waar gaan we naar toe?

Ik (Ron) doe de boerderij samen met mijn ouders en ben sinds diverse stappen gaan zetten…

Op onze boerderij hebben we mooie stappen gezet in de richting van biodiversiteit en duurzame landbouw. Sinds we begonnen zijn met het implementeren van agroforestry (boslandbouw) hebben we een merkbare toename in biodiversiteit zowel in de bodem als in de vegetatie ervaren. We hebben hagen, noten-, fruitbomen, en bessen geplant op onze percelen. Dit heeft niet alleen het landschap verrijkt, maar ook een thuis geboden voor een grotere diversiteit aan flora en fauna. 

Onze winkel, gestart in 2019, is uitgegroeid tot een snel groeiend onderdeel van ons bedrijf. Dat terwijl we nog weinig aan marketing gedaan hebben. Hier zie je dat er nog veel meer potentieel in zit als we de burgers om ons heen beter weten te bereiken.

We vinden het belangrijk dat onze dieren het goed hebben. Daarom kiezen we bijvoorbeeld voor een potstal en passen de de ‘vijf vrijheden’ toe. We zijn elke dag bezig met het verbeteren van ons bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlagen van het aantal koeien voor meer ruimte en het ontwikkelen van een hoogwaardige hooi-installatie. 

Meer Weten?

Nieuws over de Boerderij

Wij maken gebruik van een kippenkar

Sinds 2020 hebben wij agroforestry aangelegd

Wij zijn gestart met een boerderij winkel

Neem een kijkje bij de boer

word één van ONS

Volg ons op socials, meld je aan voor de nieuwsbrief, daarmee maak je de beweging direct sterker en steun je onze missie om boeren toekomstperspectief te geven en de burger eerlijk eten.  

Adres

Bisschopsweg 7
3752 LK
Bunschoten-Spakenburg

Email

contact@onsvoedsellandschap.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland