Julius

Wantenaar

We willen mensen stimuleren om samen weer onderdeel van het voedselsysteem te worden, dus samen produceren, verwerken en eten

E

Meer Weten?

Wie is de boer achter het product?

Achter de melk en producten die je bij de melktap koopt, staat de familie Wantenaar. Moeder Corine en zoon Julius, een toegewijde familie die al jaren een biologisch dynamisch melkveebedrijf runt. 

 Op de boerderij van de familie Wantenaar vind je niet alleen melkvee, maar ook kippen en een aantal walnootbomen. Ze bieden hun klanten de mogelijkheid om rechtstreeks melk te tappen bij hun goed draaiende melktap, die al 50% van hun melkproductie afzet. Maar het aanbod stopt daar niet. De familie Wantenaar wil graag de verkoopfunctie verbeteren en een diversiteit aan producten aanbieden zodat klanten met meer naar huis gaan dan alleen een liter melk.

 

Familie

Wantenaar

Na het overlijden van zijn vader Joop heeft Julius Wantenaar onverwachts het bedrijf overgenomen. Vastberaden om te moderniseren, wil Julius als eerste de melkrobot vernieuwen, een cruciale stap voor de toekomst van de boerderij.

Daarnaast plant de familie de bouw van een potstal voor kalveren, wat zorgt voor betere opvang en meer ruimte. Dit creëert ook extra ruimte in de bestaande stallen.

Naast hun veehouderij heeft de familie een zorgtak en een Community Supported Agriculture (CSA) programma, waarmee ze sterk betrokken zijn bij de gemeenschap en een breed scala aan verse, biologische producten aanbieden. Hun inzet voor duurzaamheid en kwaliteit is zichtbaar in elk aspect van hun boerderij.

 

Sinds 1997 Biologisch

over de boerderij

45 hectare in gebruik

Hiervan is 23 hectare in eigendom en 0.5 ha agroforestry.

35 melkkoeien en 12 jongvee

Verschillende dubbeldoel rassen, dat houdt in dat de melkkoeien ook op hun tijd voor vlees worden gehouden.

90 kippen en 14 hanen

We hebben een verschillende groepen kippen die kunnen scharrelen op specifieke plekken op de boerderij. 

120 notenbomen

Sinds 2019 zijn we gestart met agroforestry op 3.5 ha.

Wat is ons boerenplan?

Waar gaan we naar toe?

Ik, Julius, denk na over toekomstbestendig boeren. 

De familie Wantenaar heeft grootse plannen voor de toekomst van hun biologisch dynamisch melkveebedrijf. Hun doel is om het bedrijf verder te laten groeien en te moderniseren, terwijl ze hun kernwaarden van duurzaamheid, kwaliteit en gemeenschap blijven behouden.

– Meer diversiteit in productaanbod
Een van de belangrijkste stappen die ze willen zetten, is het diversifiëren van hun productaanbod. Hoewel de melktap al goed draait en 50% van hun melk verkoopt, zien ze graag dat klanten met meer producten naar huis gaan dan alleen melk. 
– Vernieuwing melkrobot
Julius is vastberaden om de benodigde stappen te zetten om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Een cruciale investering hierbij is de vernieuwing van de melkrobot, een essentiële stap om de efficiëntie en kwaliteit van de melkproductie te waarborgen.
– Bouw potstal
Daarnaast plannen ze de bouw van een potstal voor de kalveren. Deze nieuwe stal zal niet alleen zorgen voor betere opvang en meer ruimte voor de jonge dieren, maar ook de bestaande stallen ontlasten, waardoor de algehele bedrijfsvoering verbetert.
– Zorgtak en CSA uitbreiden
Verder willen ze hun zorgtak en Community Supported Agriculture (CSA) programma uitbreiden. Door nauwe samenwerking met de gemeenschap en het aanbieden van vers, biologisch voedsel, versterken ze de band met hun klanten en dragen ze bij aan een gezonde, duurzame levensstijl.

Kortom, de toekomstvisie van de familie Wantenaar is helder: ze willen groeien en innoveren, terwijl ze trouw blijven aan hun biologische dynamische principes en hun betrokkenheid bij de gemeenschap. 

Meer Weten?

Nieuws over de Boerderij

Wij maken gebruik van een kippenkar

Sinds 2020 hebben wij agroforestry aangelegd

Wij zijn gestart met een boerderij winkel

Neem een kijkje bij de boer

word één van ONS

Volg ons op socials, meld je aan voor de nieuwsbrief, daarmee maak je de beweging direct sterker en steun je onze missie om boeren toekomstperspectief te geven en de burger eerlijk eten.  

Adres

Bisschopsweg 7
3752 LK
Bunschoten-Spakenburg

Email

contact@onsvoedsellandschap.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland