Eemlandhoeve

Jan, Joël & Adwin

De beste manier om te weten waar je voedsel vandaan komt is als je de boer persoonlijk kent! We worden altijd enthousiast als we horen hoe  veel smaak er in ons eten kan zitten. 

Wij zijn Jan, Joël en Adwin,  de boeren achter Eemlandhoeve.

Achter de Eemlandhoeve staan  gepassioneerde pioniers in multifunctionele landbouw: Jan, Joël en Adwin. Eemlandhoeve is meer dan alleen een plek waar voedsel wordt geproduceerd; het is een levendig centrum voor zorg, vleesvee, groenteteelt, verkoop, proeverijen, educatie en vergaderingen. De boer achter de Eemlandhoeve zet zich voortdurend in voor innovatie en verbetering. De recente uitbreiding van de boerderij met een nieuw stuk land biedt nog meer mogelijkheden. Op dit nieuwe terrein wordt een campus ontwikkeld. Hier kunnen bezoekers leren waar hun voedsel vandaan komt en zich verbinden met de landbouw. Kortom, de boeren achter de Eemlandhoeve zijn vernieuwers en verbinders, met een focus op toekomstbestendige landbouw en gemeenschapsvorming met de omgeving.

De Eemlandhoeve

In 1993 verhuisden (boer) Jan en zijn Maaike Huijgen de boerderij van de Kerkstraat, midden in het dorp, naar de Bisschopsweg. Boer zijn in een groeiend dorp, waar het steeds drukker werd, bracht namelijk moeilijkheden met zich mee.  Het land aan de Bisschopsweg was door middel van ruilverkaveling de nieuwe plek, De Eemlandhoeve.

Op deze plek, aan de rand van Bunschoten, is de Eemlandhoeve uitgegroeid tot een plek waar wekelijks veel mensen verwelkomd worden. De Eemlandhoeve zet zich in om de burger en de boer weer te verbinden, met als doel duurzaamheid. Op de Eemlandhoeve bevinden zich verschillende organisaties, die zich allemaal inzetten voor dit doel.

Lekker lokaal eten in een groene oase, daar staan we voor.

Excursie: de grootste en breedste boer van Bunschoten.

De BoerenBanner 

De BoerenBanner toont trots wie de boer is, welke activiteiten plaatsvinden, en het beheerde land. Het benadrukt de boer als beheerder van het landschap en drager van de gebiedsidentiteit. 

 

28,5 hectare in gebruik

Waarvan 25 ha grasland, 3 ha ecologisch erg en 0,5 ha moestuin

35 vleeskoeien en 15 jongvee

Voorheen hadden we Blondes d’Aquitaine, maar nu hebben we oud Hollandse rassen, passend bij ons bedrijf, namelijk: blaarkoppen, roodbont en zwartbont.

100 eetbare soorten

Op onze moestuin met Joel hebben meer dan 100 eetbare groenten en kruiden die via wekelijkse bestellingen worden opgehaald door gezinnen of bezorg bij restaurants

Ons eigen proeflokaal en educatie.

Op de Eemlandhoeve zijn we al 30 jaar de verbreding in gegaan, waaronder al jaren een proeflokaal, waar je het lokale kan proeven.

Ons Boerenplan

De BoerenBanner toont trots wie de boer is, welke activiteiten plaatsvinden, en het beheerde land. Het benadrukt de boer als beheerder van het landschap en drager van de gebiedsidentiteit.

Onze toekomstvisie voor de Eemlandhoeve is gericht op groei en verduurzaming, met een aantal ambitieuze plannen die we binnenkort willen realiseren. Een belangrijk onderdeel van deze plannen is de bouw van een kas van 350 m². Deze kas zal ons in staat stellen om meer groenten te telen en dit voor een langere periode van het jaar. Dit is niet alleen een stap richting zelfvoorzienendheid, maar biedt ook educatieve mogelijkheden en een ontmoetingsruimte, zodat bezoekers kunnen zien waar hun voedsel vandaan komt en zich meer verbonden voelen met duurzame landbouw.

Een andere belangrijke stap is de bouw van een hooischuur. Dit zal de kwaliteit van ons hooi verbeteren en het gebruik van plastic verminderen, wat bijdraagt aan een duurzamere bedrijfsvoering.

 

We gaan ook investeren in de compostering van vaste mest. Dit zal niet alleen de bodemkwaliteit verbeteren, maar ook bijdragen aan een  gesloten kringloop op onze boerderij. De compostering helpt ons om de bodem te verrijken en de gezondheid van onze gewassen te verbeteren, wat uiteindelijk resulteert in een betere oogst.

Om deze plannen te realiseren, is een investering van 75.000 euro nodig. De verdeling hiervan is als volgt: 50.000 euro voor de kas, 20.000 euro voor de hooischuur en 10.000 euro voor compostering.

We willen deze financiering deels via burgerfinanciering realiseren. Dit kan in de vorm van shoptegoed of een lening in natura (shop). Hiermee hopen we niet alleen financiële steun te krijgen, maar ook de betrokkenheid van onze gemeenschap te vergroten. Samen kunnen we deze stappen zetten naar een duurzamere en productievere toekomst voor de Eemlandhoeve.

Een grote kas van 350 m2 voor lokale productie

Een grote kas is nodig voor het uitbreiden van de tuinderij en het verlengen van het opkweek seizoen van groenten. Hiervoor hebben we zoals je in de video kan zien een locatie en een kas op het oog.  Dit is de grootste kostenpost en het belangrijkste onderdeel van het boerenplan, hiervoor hebben we berekend 50.000 euro nodig te hebben.

Bouw van een hooischuur

Voor het verbeteren van de bodem hebben we een hooischuur nodig, de bouw hiervan kost met name geld. 

Composteren van vaste mest

Voor het verder opbouwen van de bodem is er meer vaste mest nodig dat ook gecomposteerd kan worden. Onze oude potstal doet al jaren goed werk, maar met omkantel machine kunnen we de compostering verbeteren. 

€75.000

Minimaal: €50.000 tot maximaal: €75.000

Ben jij de volgende investeerder?

3% jaarrendement in natura
Een lening kan in bedragen van €500, aldus 500, 1000, 2000, etc.
Daarvoor krijg je 10 jaar lang een rente in natura, te besteden op de boerderij.  

Doe daarom mee met de financiering van de kas, hooischuur en compostering en help aan het bestaansmodel van de Eemlandhoeve.

Nog 89 dagen tot sluiting. Looptijd van de lening: 120 maanden

  • 11% 11%

Help onze droom  halen

Meer lokaal voedsel produceren in onze kas en een gezondere bodem te bouwen.

Wij produceren al meer dan 100 soorten per jaar, we hebben een wachtlijst voor nieuwe mensen, maar onze droom is om dit te kunnen uitbreiden middels een grote kas, hiermee kunnen we langer produceren en meer gewassen lokaal telen. Ook de populaire gewassen zoals de tomaat en komkommer.

We willen deze financiering deels via burgerfinanciering realiseren. Dit kan in de vorm van shoptegoed of een lening in natura (shop). Hiermee hopen we niet alleen financiële steun te krijgen, maar ook de betrokkenheid van onze gemeenschap te vergroten. Samen kunnen we deze stappen zetten naar een duurzamere en productievere toekomst voor de Eemlandhoeve.

word één van ONS

Volg ons op socials, meld je aan voor de nieuwsbrief, daarmee maak je de beweging direct sterker en steun je onze missie om boeren toekomstperspectief te geven en de burger eerlijk eten.  

Adres

Bisschopsweg 7
3752 LK
Bunschoten-Spakenburg

Email

contact@onsvoedsellandschap.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland